Vraag het uw OPTIEKadviseur - Pensioenregels 2017

In 2017 gaat de regelgeving rondom pensioen in eigen beheer voor de DGA-eigenaar van een BV, volledig op de schop. Hieronder worden  de  hoofdlijnen weergegeven. In ieder geval zal de DGA in 2017 een keuze moeten maken; actie is dus vereist.

De kern is dat er geen pensioen in eigen beheer meer mag worden opgebouwd. Vervolgens is de grote vraag wat te doen met de pensioenvoorziening?

De eerste stap is om de commerciële waarde van de verplichting onbelast te verlagen naar de fiscale waarde. Onbelast, dus belangrijk dat het ook daadwerkelijk gebeurd. Vraag uw accountant hier naar bij de jaarrekening 2016!

Daarna zijn er in grote lijnen drie mogelijkheden:

1.       Er bestaat in 2017 tot en met 2019 de mogelijkheid om de pensioenverplichting fiscaal voordelig af te kopen.

2.       De pensioenvoorziening kan worden omgezet in een oudedagsverplichting.  Hiervan mag op pensioendatum een lijfrente worden aangekocht bij de eigen BV of bij een externe aanbieder.

3.       De bestaande pensioenaanspraak blijft in stand. 

Bij bovenstaande keuzes is van het allergrootste belang dat de partner of de gewezen partner bij de te nemen beslissingen over het pensioenkapitaal wordt betrokken.

Conclusie is dat iedere DGA die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd zich moet laten adviseren in 2017, om een goede keuze te kunnen maken.

Het wetsvoorstel is nog niet definitief aangenomen maar de verwachting is dat bovenstaande in stand blijft. Belangrijk genoeg om er mee aan de slag te gaan!

© Optiek Adviseurs  |